Sjógvvarmari

Ymiskar upplýsingar

Med CWX-typen trommelkollektorer blir ferskvann, elver og sjøvann lettere tilgjengelig som varmekilde. Temperaturen i ferskvann og sjøvann er høy sammenlignet med andre typer varmekilder, og varmepumpens effektfaktor blir derfor høy.

I borehull er det vanlig å ha en inngående temperatur på -3 ºC mot slutten av fyringssesongen – det er derfor vi må anvende frostsikringsmidler. I elver og sjøvann kommer temperaturen sjelden under +4 ºC; med
andre ord 7 ºC høyere enn i borehull. Fra kjøle-
teknikken vet vi at effektfaktoren til en varmepumpe vil øke med ca. 3.5 % for hver grad C temperaturen på varmekilden heves. Temperaturforskjellen på 7 ºC vil således utgjøre en forskjell i effektfaktor på ca. 25 % til fordel for trommelkollektoren.

Som følge av at overflaten på tromlene vil være kaldere enn omgivelsene, vil ytterst få levende organismer tiltrekkes CWX-tromlene. Vi kjenner til tromler som har blitt inspisert
etter 5 år på sjøbunnen; det er ikke påvist noen form for groing
på disse. Groing kan bli et tema om tromlene utelukkende
anvendes til frikjøling. I dette tilfellet blir overflaten på tromlene
varmere enn omgivelsene – noe som kan føre til at marine
organismer finner denne biotopen attraktiv. Ved vekselbruk
varmeopptak/ frikjøling for tromlene, antas ikke groing å være noe stort problem.

Trommelkollektorene er i sin helhet utført i plast – PE – polyeten.
Det finnes ingen komponenter av metall i tromlene. Plast er et materiale som er 100 % kompatibelt med sjøvann – og det
forventes ikke at det vil skje noen strukturelle nedbrytninger
av plasten fordi tromlene vil være utenfor rekkevidde for
solens UV-stråler (ref. farge-endringer som finner sted på f.eks. takrenner og hagemøbler). Det er i praksis kun ytre mekaniske påkjenninger som kan føre til skader på tromlene. For å redusere
risikoen for skader påført av ytre mekaniske påkjenninger, kan tromlene leveres fra fabrikken med beskyttelsestak utført i 15mm PE.

Tromlene er bygget opp av 12mm PE-rør i trykklasse SDR17. Rørene er montert med en innbyrdes avstand på 25mm.

Tromlene leveres med rørlengder som vil gi et trykkfall på
~ 90 kPa ved 0 ºC ved anvendelse av en 30 % glykolblanding.

Et løfte-åk i syrefast/rustfri utførelse inngår i leveransen. Dette løfte-åket er kun beregnet for vekten av en tom trommel.

PE-materialet i tromlene har en egenvekt som er lavere enn vann. For å forhindre oppdrift må tromlene forankres til en
betongplate. Betongplaten bør ha en vekt som utgjør ca. det dobbelte av en væskefylt trommel. Fabrikken anbefaler følgende tykkelse på betongplaten:
CWX 02 – CWX 06: 10 cm
CWX 07 – CWX 08: 15 cm
CWX 09 – CWX 10: 20 cm

Festemateriell inngår ikke i leveransen av CWX-tromler. Det er i hvert enkelt tilfelle installatørene som må stå for anskaffelse og montering av feste-materiellet. For å unngå enhver bruk av metall i installasjonen, anbefales bruk av nylonstropper e.l. til å sammenføye trommelen med betongplaten.

CWX-tromlene kan benyttes effektivt til varmegjenvinning fra gråvann. Gråvann fra avløpsvann fra dusjanlegg og kommunale renseanlegg inneholder store energi-mengder som kan utnyttes uten – eller via – varmepumpeteknikk. I tilfellet uten varmepumpe-
teknikk kan eksempelvis dusjvann på ca. 20 ºC anvendes til å forvarme innkommende nett-vann som gjerne holder ca. 7 ºC.
I tilfellet med varmepumpeteknikk kan avløpsvannet fra et
kommunalt renseanlegg veksle med en kuldebærerkrets for en varmepumpe.